Моля, изчакайте!

Извършва се проверка за наличност.

Настоящият документ представлява условията на ползване на www.mymall.bg в периода на кампанията Black Friday.  Извършвайки поръчка от сайта www.mymall.bg, клиентът декларира, че е запознат с  настоящите Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача.

 

 

 1. Организатор на кампанията

Организаторът на кампанията „Black Friday” („кампанията“) е „Маркетнет ЕООД“, със седалище и адрес на управление в гр. София 1700, район „Лозенец“, кв. „Витоша“, ул. „Борис Арсов“ № 1, с ЕИК 204392796.

 1. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията ,,Black Friday” се провежда на сайта www.mymall.bg в периода 23-25 ноември 2018г.

 1. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

3.1. В кампанията ,,Black Friday” може да участва всяко физическо или юридическо

лице. Намаленията важат за продукти, изрично обозначени като намалени в сайта www.mymall.bg, в периода 23-25 2018г. или до изчерпване на техните количества.

 1. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Допълнителни условия:

 • Всяка постъпила в системата поръчка се обработва по входящ ред и нейното обединяване с поръчки, постъпили в последствие не е възможно.
 • В периода на кампанията Black Friday поръчка може да бъде изготвена по телефона, през страницата на магазина, неговата мобилна версия или мобилно приложение. Предвид големия интерес към кампанията „Black Friday” усилията на екипа ни ще бъдат концентрирани към обработка на поръчките във възможно най-кратък срок, но са възможни забавяния с максимален срок 20 работни дни от датата на поръчката.
 • В периода на кампанията отговор на всички писмени запитвания ще бъде връщан в рамките на от 1 до 3 работни дни.
 • Доставка се извършва до адрес (домашен или служебен)или до офис на куриерска фирма Speedy. Всички възможности за доставка до офис може да откриете тук - https://www.speedy.bg/bg/speedy-offices
 • Поръчки, в които е посочен адрес за доствка на куриерска фирма Еконт автоматично ще бъдат насочвани до офис на някоя от горепосочените спедиторски фирми;
 • Желание за пренасочване на пратка към друг адрес, проявено след като пратката е предадена към куриер се таксува допълнително за сметка на клиента и според условията на съответния спедитор.
 • Mymall не носи отговорност за грешни или непълни данни, които са предоставени за доставка. Всички последващи разходи при възникнали проблеми са за сметка на Клиента.
 • Поръчки, съдържащи продукти с различен срок на доставка се доставят в обща пратка. Няма възможност продуктите с по-бърза доставка да бъдат изпратени предварително;
 • Всеки клиент може да поръча само един размер и един цвят от посочените промоционални продукти;
 • В случаи на изчерпана наличност от даден продукт наш сътрудник ще позвъни, за да Ви информира за промяната в съдържанието. При невъзможност от позвъняване поръчката ще бъде обработена с останалите продукти, с цел избягване вероятността от изчерпване на други продукти. В тези случаи към Вас ще бъде генериран осведомителен e-mail.
 • Прогнозируемият срок за доставка е в период между 6 и 14 работни дни, считано деня следващ деня на обработка на поръчката. Предвид натовареността в периода на Black Friday и последващия обем на пратки към куриерските фирми е възможно срокът за доставка да бъде удължен допълнително.
 • Информация по повод често задавани въпроси (FAQ) може да откриете тук - http://sports.mymall.bg/pages/FAQ.html
 • Ориентировъчни данни за размери на продуктите може да откриете в края на страницата на уебсайта - раздел "Размери
 • Информация, касаеща условията за връщане на закупена стока може да откриете тук: - http://sports.mymall.bg/pages/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.html

4.1. Всяко, желаещо да участва в кампанията ,,Black Friday” физическо или юридическо

лице, може да го направи като закупи продукт(и) в периода 23-25 2018г. на сайта

www.mymall.bg.

4.2. При участие в кампанията участникът може да получи следната отстъпка:

- намалението, посочено за конкретния продукт в периода на кампанията. Намаленията варират от 5% до 90%. Намаленията, ако има такива, са вече приложени към цените на продуктите и са посочени до цената на продукта. Не се изисква въвеждането на допълнителен ваучер.

4.3. По време на кампанията ,,Black Friday“ всички продукти, ще бъдат доставяни без такса за доставка, ако стойността на продуктите в поръчката надвишава сумата от 60,00 лв.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

5.1 Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде

контролирано, поправено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на

Организатора по причини, независещи от собствената му воля и чиято поява го поставя в

невъзможност да изпълнява задълженията си, приети чрез този Правилник.

5.2. В случай, че възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя изцяло или

частично изпълнението или продължаването на кампанията ,,Black Friday“,

организаторът ще бъде освободен от отговорност за изпълнение на своите задължения през

периода, през който той е възпрепятстван или забавен.

5.3. Ако Организаторът се позовава на форсмажорно обстоятелство, той е задължен да уведоми

участниците в кампанията ,,Black Friday” за неговата поява до 5 (пет) работни дни от

възникването му.

5.4. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.mymall.bg .

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което

представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на

Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на

законовата рамка, организирането и провеждането на промоционалната Кампания, което предполага

увеличаване на бюджета, разпределен за този проект и прави невъзможно провеждането й.

 1. СПОРОВЕ

7.1. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с

всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.

7.2. Евентуалните спорове, възникнали между Организатора и участниците в Кампанията, ще се

решават в дух на разбирателство, а ако това не е възможно, същите се разглеждат от компетентния за това съд.

7.3. Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Кампанията, но трябва да

обяви публично това, както на Интернет страницата www.mymall.bg, така и чрез афиширане в

централата си.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество,

целящи или имащи ефект засягане имиджа на Организатора, същият си запазва правото да

предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.

8.2. Настоящият Правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки

участник на Интернет страницата www.mymall.bg.

8.3. Организаторът си запазва правото да промени настоящия правилник по времето на

кампанията, със задължението, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и всички трети лица, най-малко 23 часа преди влизането им в сила, чрез Интернет страницата www.mymall.bg.