Моля, изчакайте!

Извършва се проверка за наличност.

Настоящият документ представлява условията на ползване на www.mymall.bg в периода на кампанията "Black Friday".  Извършвайки поръчка от сайта www.mymall.bg, клиентът декларира, че е запознат с  настоящите Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Доставчика и Търговеца.

 

 1. Организатори на кампанията

Организатори на кампанията „Black Friday” („кампанията“) са:

- „Емаркет ЕООД“, със седалище и адрес на управление - гр. София 1309, ул. „Ал. Стамболийски“ № 130-132, с ЕИК 205013683;
- „Илимат“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1582, район Искър, ж.к. „Дружба 2“, бл. 304, вх. Г

 1. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията ,,Black Friday” се провежда на сайта www.mymall.bg в периода 20.11.2019-29.11.2019г. 

 1. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

3.1. В кампанията ,,Black Friday” може да участва всяко физическо или юридическо лице. Намаленията важат за продукти, изрично обозначени като намалени в сайта www.mymall.bg, в периода 20.11.2019-29.11.2019г. или до изчерпване на техните количества.

 1. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Допълнителни условия:

 • Всяка постъпила в системата поръчка се обработва по входящ ред и нейното обединяване с поръчки, постъпили в последствие не е възможно.
 • В периода на кампанията "Black Friday" поръчка може да бъде изготвена през страницата на магазина, неговата мобилна версия или мобилно приложение, както и по телефона. Предвид големия интерес към кампанията „Black Friday” усилията на екипа ни ще бъдат концентрирани към обработка и доставка на поръчките във възможно най-кратък срок, но са възможни забавяния с максимален срок 20 работни дни от датата на поръчката.
 • В периода на кампанията отговор на всички писмени запитвания ще бъде връщан в рамките на от 1 до 3 работни дни.
 • Доставка се извършва до адрес (домашен или служебен) или до офис на куриерска фирма Speedy. Всички възможности за доставка до офис може да откриете в стъпка №3 от попълване на данните за доставка.
 • Поръчки, в които е посочен адрес за доствка на куриерска фирма "Еконт" (или друга, която е различна от посочения в сайта спедитор) автоматично ще бъдат насочвани до офис на куриерска фирма "Speedy";
 • Желание за пренасочване на пратка към друг адрес, проявено след като пратката е предадена към куриер се таксува допълнително. Разходът е за сметка на Клиента и според условията на спедитора.
 • Mymall не носи отговорност за грешни или непълни данни, които са предоставени за доставка. Всички последващи разходи при възникнали проблеми са за сметка на Клиента.
 • Всеки клиент може да поръча само един размер и един цвят от посочените промоционални продукти, в количество между 1бр. и 3бр.;
 • В случаи на изчерпана наличност от даден продукт наш сътрудник ще позвъни, за да Ви информира за промяната в съдържанието на поръчката. При невъзможност от позвъняване или липса на отговор при осъществено такова, поръчката ще бъде обработена с останалите налични продукти, с цел избягване вероятността от изчерпване на други артикули.
 • Прогнозируемият срок за доставка е в период между 6 и 14 работни дни, считано деня следващ деня на обработка на поръчката. Предвид натовареността в периода на "Black Friday" и последващия обем на пратки към куриерска фирма "Speedy" е възможно срокът за доставка да бъде удължен допълнително.
 • Информация по повод често задавани въпроси (FAQ) може да откриете тук - http://sports.mymall.bg/pages/FAQ.html
 • Ориентировъчни данни за размери на продуктите може да откриете в края на страницата на уебсайта - раздел "Размери".
 • Информация, касаеща условията за връщане на закупена стока може да откриете тук: - http://sports.mymall.bg/pages/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.html

4.2. Всяко желаещо да участва в кампанията ,,Black Friday” физическо или юридическо лице, може да го направи като закупи продукт(и) в периода 29.11.2019-01.12.2019г. на сайта www.mymall.bg.

4.3. При участие в кампанията участникът може да получи следната отстъпка:

- намалението, посочено за конкретния продукт в периода на кампанията. Намаленията варират от 5% до 80%. Намаленията, ако има такива, са вече приложени към цените на продуктите и са посочени до цената на продукта. Не се изисква въвеждането на допълнителен ваучер.

 1. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

5.1 Форсмажорните обстоятелства представляват всяко едно събитие, което не може да бъде контролирано, поправено или предвидено от Организатора, включително невъзможността на Организатора по причини, независещи от собствената му воля и чиято поява го поставя в невъзможност да изпълнява задълженията си, приети чрез този Правилник.

5.2. В случай, че възникне форсмажорно обстоятелство, което възпрепятства и/или забавя изцяло или частично изпълнението, или продължаването на кампанията ,,Black Friday“, Организаторът ще бъде освободен от отговорност за изпълнение на своите задължения през периода, през който той е възпрепятстван или забавен.

5.3. Ако Организаторът се позовава на форсмажорно обстоятелство, той е задължен да уведоми участниците в кампанията ,,Black Friday” за неговата поява до 5 (пет) работни дни от възникването му.

5.4. Форсмажорните обстоятелства ще бъдат обявени на Интернет страницата www.mymall.bg .

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора, поради независещи от него причини да я продължи и/или в случай на промяна на законовата рамка, организирането и провеждането на промоционалната Кампания, което предполага увеличаване на бюджета, разпределен за този проект и прави невъзможно провеждането й.

 1. СПОРОВЕ

7.1. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия Правилник.

7.2. Евентуалните спорове, възникнали между Организатора и участниците в Кампанията, ще се решават в дух на разбирателство, а ако това не е възможно, същите се разглеждат от компетентния за това съд.

7.3. Организаторът си запазва правото да промени данните и срока на Кампанията, но трябва да обяви публично това, както на Интернет страницата www.mymall.bg, така и чрез афиширане в централата си.

 1. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

8.1. В случай на опити за измами над системата, злоупотреба или действия от всякакво естество, целящи или имащи ефект засягане имиджа на Организатора, същият си запазва правото да предприеме всички необходими мерки за отстраняване на възникналата ситуация.

8.2. Настоящият Правилник за участие/провеждане е на разположение безплатно за всеки участник на Интернет страницата www.mymall.bg.

8.3. Организаторът си запазва правото да промени настоящия правилник по времето на кампанията, със задължението, че евентуалните промени ще бъдат оповестени на участниците и всички трети лица, най-малко 23 часа преди влизането им в сила, чрез Интернет страницата www.mymall.bg.
8.4. Настоящият Правилник за участие/провеждане не отменя правата и задълженията, които са вписани в раздел "Условия"  на Интернет страницата www.mymall.bg.