Моля, изчакайте!

Извършва се проверка за наличност.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА ПО СЛУЧАЙ ФИНАЛЪТ НА ШАМПИОНСКА ЛИГА 2019


1. Организатор на Томболата по случай ФИНАЛЪТ НА ШАМПИОНСКА ЛИГА 2019 (наричана по-долу „Томболата“) е „ЕМАРКЕТ“ ЕООД, ЕИК205013683.
1.1. Официалните правила на Томболата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Томболата на интернет адреса на Организатора - www.sports.mymall.bg.
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на страницата www.sports.mymall.bg.

2. Територия и период на провеждане на ТОМБОЛАТА
2.1. Томболата се организира и провежда на територията на Република България.
2.2. Участието в томболата стартира на 01.06.2019г. и ще продължи до 01.06.2019г. (когато официално бъде сложен край на футболната среща).

3.Право на участие и/или отказ.
3.1. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице, което отговаря на условията, предвидени в настоящите Правила.
3.2. Всички лица, ненавършили 18г., нямат право да участват в Томболата.
3.3. В Томболата участва всяко физическо лице, което в рамките от 01.06.2019г. до 01.06.2019г (до края на футбулната среща) е  написало в коментар под поста своето предположение за резултата от футболната среща и е познало точния резултат.
3.5. Всяко физическо лице, отговарящо на условията за автоматично участие в томболата може да заяви отказа си от него писмено на адрес sales@mymall.bg.
3.4. В Томболата нямат право на участие служители на компанията Организатор

4.Механизъм на Томболата
4.1. За участие в Томболата, се изисква участниците да познаят точния резултат от футболната срещ, като го напишат в коментар под поста във Фейсбук страницата на Организатора.
4.2. Всяко физическо лице, отговарящо на условието в т.4.1. автоматично бива включвано в Томболата.
4.3. Печелившият в Томболата ще бъде обявен на 02.06.2019г. на страницата на уебсайта (раздел „Новини“), като тегленето ще се осъществи на 02.06.2019г.

5.Награда. Теглене и получаване на наградата
5.1. Наградата включва ваучер на стойност -10%, който може да бъде използван еднократно при изготвяне на поръчка на страницата на www.sports.mymall.bg.
5.2. Тегленето на Наградата ще се извърши на случаен принцип измежду всички участници, отговарящи на условията.
5.3. Организаторът ще се свърже с печелившия, за да го уведоми за наградата, чрез лично съобщение във Facebook.
5.4. Наградата (ваучерът) ще бъде предоставен на печелившия на лично съобщение, при установения с него контакт. Получаването на наградата може да се документира със снимков материал, който да бъде публикуван на Facebook страницата на уебсайта.

6.Отговорности
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до сайта www.sports.mymall.bg, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми. Подобни ситуации ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
6.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

7.Защита на личните данни
7.1. Участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора свои лични данни, както и телефон за връзка.
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
7.3. Участниците в Томболата се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Томболата лични данни, с цел предоставяне на Наградата.
7.4. С включването в Томболата всеки участник приема имената му, както и снимки от момента на получаването на наградата да бъдат публикувани в сайта www.sports.mymall.bg, както и в официалната Facebook страница на Организатора.
7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

8.Изменение и допълнение на Официалните правила наТомболата
8.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите правила в хода на Томболата.
8.2. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на сайта на www.sports.mymall.bg.

9.Предсрочно прекратяване на Томболата
9.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време.
9.2. Организаторът е длъжен да обяви това на сайта www.sports.mymall.bg.

10.Други
10.1. С включването си в Томболата, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите правила и съгласен с условията ѝ.
10.2. Участниците могат да се свържат с Организатора на телефони +359 885 000 199 и +359 879 203 707 в делнични дни от 09:00ч до 17:30ч.